our flowers

TB-038

TB-038

Rp 1.200.000,-

TB-038

TB-038

Rp 1.200.000,-

TB-037

TB-037

Rp 1.500.000,-

with allium flower (seasonal flower from holland)...

TB-037

TB-037

Rp 1.500.000,-

with allium flower (seasonal flower from holland)
TB-036

TB-036

Rp 1.500.000,-

with phalaenopsis...

TB-036

TB-036

Rp 1.500.000,-

with phalaenopsis
TB-035

TB-035

Rp 1.200.000,-

TB-035

TB-035

Rp 1.200.000,-

TB-034

TB-034

Rp 1.000.000,-

TB-034

TB-034

Rp 1.000.000,-

TB-033

TB-033

Rp 1.600.000,-

combine with red tulip (seasonal flower from holland) in glass vase...

TB-033

TB-033

Rp 1.600.000,-

combine with red tulip (seasonal flower from holland) in glass vase
TB-032

TB-032

Rp 1.200.000,-

with glass vase...

TB-032

TB-032

Rp 1.200.000,-

with glass vase
TB-030

TB-030

Rp 1.800.000,-

TB-030

TB-030

Rp 1.800.000,-